فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

نمایندگی اصفهاناستان اصفهان:
آدرس: اصفهان-خیابان شیخ صدوق شمالی-حد فاصل نیکبخت و شیخ مفید-طبقه فوقانی بانک تجارت-ساختمان ارغوان- طبقه اول- واحد 4
تلفن: 36644139 - 031
تلفن همراه:09131196169

محمد خوندابی