فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان شرقی:
آدرس: تبریز- دروازه تهران- سه راهی ولیعصر - به سمت میدات تختی - جنب برج سینا
تلفن: 33328599 - 041
فکس: 33328633- 041
تلفن همراه : 09126760882

 مهدی ناظری