فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

نمایندگی اهواز
شهر اهواز:
آدرس: اهواز- شهرک صنعتی 2 اهواز- خیابان تلاش 13 - جنب نوین چوب
تلفن همراه : 09161133774

 امیر جرجر زاده