فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

نمایندگی قزوین
شهر قزوین:
آدرس: قزوین- شهرک صنعتی البرز- بلوار خلیج فارس- بعد از شرکت نیرو محرکه -کوچه پخش داروئی هجرت
تلفن همراه : 09127853133

 محمد احمدی