فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

نمایندگی ساریشهر ساری:
ساری، اتوبان شهید بهرامی، ابتدای جاده گلها، بهارستان سوم، کوارتز برزو
تلفن همراه:09111510120

حسن برزو