فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

نمایندگان تهران و البرز

استانهای تهران و البرز :
آدرس: تهران- خیابان شریعتی-بعد از ظفر-خیابان پورمشکانی-شماره 44-طبقه چهارم
تلفن: 22872391,2 - 021
فکس: 22872392- 021
تلفن همراه: 09121192272
خوندابیاستانهای تهران و البرز:
آدرس: کرج- 45 متری گلشهر - چهار راه گلزار - گلزار غربی - جنب کوچه مترو
تلفن: 33514707-33514330 - ۰26
تلفن همراه: 09124679856-09129545898
طاهری جمال