تلفن دفتر مرکزی و کارخانه : 9 الی 45643336 -031 و 4 الی 45643531-031                      9134015852(98+)     9128486914,(98+)

فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

درخواست کاتالوگ

شرکت فلات سنگ آسیا این امکان را برا ی شما فراهم نموده تابتوانید در خواست نمونه سنگ و کاتالوگ را بصورت آنلاین ارسال فرمایید.درخواستها پس از بررسی توسط تیم مربوطه ارسال خواهد شد.  • شهر


    کشور