فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

ضمانتنامه محصول

نمایندگی  Totem Quartzدر ایران صاحبان محصولات اصلی این شرکت را پس از اتمام نصب توسط نصاب­های معتبر Totem Quartz وارانتی می ­نماید.

نمایندگی  Totem Quartzدر ایران مواردی چون بدون محدودیت بودن، وارانتی سرمایه، هماهنگ بودن برای یک کاربری ویژه و یا دیگر مواردی که بسته به استفاده تجاری از محصول است را وارانتی نمی­ نماید و این وارانتی شامل موارد تولید و یا تهیه شده از دیگر شرکتها نمی­ گردد.

نمایندگی  Totem Quartzدر ایران مسئول است که بر طبق این وارانتی محصولات را در طی مدت وارانتی طبق شرایط مندرج در متن وارانتی تعمیر و یا تعویض نماید.

 

1)  تمامی موارد مطرح شده در مفاد این وارانتی تحت نظارت دقیق نمایندگی  Totem Quartzدر ایران بوده و تا پایان تاریخ این وارانتی نیز این نظارت برقرار است.  

2)  نگهداری­های معمول و اتفاقات کوچک مانند لکه­های سطح و یا کدری­های مربوط به آب که توسط تکنیک­های معرفی شده در جزوه راهنمای استفاده و مراقبت به راحتی قابل از بین رفتن می­ باشند شامل وارانتی نمی­گردد.

3)  این وارانتی تنها مواردی را که طبق وارانتی و بر اساس راهنما­های موجود در جزوه راهنمای مراقبت نگهداری شده­اند را شامل می­ شود.

4)  این وارانتی تنها در موارد ظاهری کاربرد دارد.

5)  این وارانتی قابل انتقال به غیر نیست و در هیچ شرایطی قابلیت تمدید مدت اعتبار را ندارد.

6)  این وارانتی به مالک اصلی در زمان نصب محصول ارائه می­ شود.

7)  این وارانتی محصولاتی را که در کاربردهای فضای آزاد استفاده می شوند را شامل نمی ­شود.

8)  این وارانتی شامل کاربری­های کف نمی ­شود و تنها شامل کانترتاپ و میزهای آزمایشگاهی می­ باشد.

9)  این وارانتی تنها مربوط به مواردی است که به صورت دائمی در یک محل نصب شده­اند و از محل اصلی نصب شده در ابتدا جابجایی رخ نداده است معتبر است.

10) این وارانتی شامل ظاهر و یا نحوه اجرای درزهای مابین سنگ­ها نمی ­شود.

11) قوانین و ضرایب ایمنی کدهای مختلف از لحاظ طراحی و مهندسی بسیار متنوع است. از اینرو شرکت هیچ مسئولیت و یا اجباری در ارتباط با طراحی، ساخت، مهندسی و یا نصب ندارد.

12) این وارانتی شامل مواردی که هزینه آن از مشتری گرفته نشده نمی­ باشد.

13) این وارانتی شامل هزینه کارگر مورد استفاده برای جایگزینی، سرهم کردن و ... محصول نمی­ باشد.

14) این وارانتی شامل اصلاحات اضافی چون لوله کشی، برق کشی، کاشی کاری، کابینت سازی، ... که ممکن است جهت انجام تعمیرات و یا جایگزینی لازم گردد نمی­ شود.

15) این وارانتی شامل اشتباهات تولیدی که در هنگام نصب به وضوح پیدا بوده نمی­گردد که این تنها محدود به تفاوت رنگی واضح ما بین قسمت های مختلف صفحات نیست.

16) این وارانتی شامل آسیب های منتج شده از استفاده نامناسب (سو استفاده)، گرمای زیاد، غیر یکنواختی در شرایط محیطی، استفاده­های نامناسب فیزیکی و یا شیمیایی و یا استفاده در فضای آزاد و در معرض شرایط آب و هوایی نمی­ باشد.

17) در صورتیکه خط تولید آن محصول در زمان مورد تقاضا قطع شده باشد محصول با مشابه­ترین محصول از لحاظ رنگ، ضخامت و بافت تعویض می­ شود.

18) تمامی موارد مربوط به مشکل در ایجاد رنگ و بافت، پالیش نشدن درست سطح، نصب ناصحیح و ... که توسط فردی به غیر از نصاب­های شرکت انجام شود شامل وارانتی نمی­ باشد.

19) بلایای طبیعی و آسیب های ناشی از برخورد و تماس اشیای خارجی شامل وارانتی نمی­ باشد.

20) تفاوت بین رنگ موجود در کاتالوگ و رنگ واقعی شامل وارانتی و تعویض نمی­ شود.

21) در صورتی که محصول توسط فردی به غیر از افراد مجاز شرکت تعمیر گردد از آن زمان به بعد وارانتی دیگر دارای اعتبار نمی­ باشد.

22) اگر تا 30 روز بعد ار اتمام نصب محصول در سایت رسمی شرکت توسط مشتری و بصورت صحیح ثبت نگردد وارانتی قابل اعتبار نخواهد بود.

23) در صورت داشتن تقاضای خدمات تحت این وارانتی شما باید به محلی که این محصول را خریداری نموده­اید مراجعه نمائید و یا با نمایندگی  Totem Quartzدر ایران توسط شماره­های موجود در قسمت "ارتباط با ما" تماس حاصل فرمائید.

24) محدوده اعتبار این وارانتی تنها کشور ایران را شامل می شود.

 این وارانتی در 24 بند تنظیم شده است.