فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

استان گیلان
استان گیلان:
آدرس: لنگرود- شهرک صنعتی نالکیاشر- شقایق شش
تلفن همراه : 09111314229

 کاظم کسرائی