9134015852(98+).9128486914(98+)

فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی
شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان-خوزستان
9, دی

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان-خوزستان

شانزدهمین نمایشگاه  صنعت ساختمانی ایران-اهواز از تاریخ  8  الی 11 دی ماه 94 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی شهر اهواز برگزار می شود.

ساعات بازدید16 الی 23