9134015852(98+).9128486914(98+)

فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی
حضور در نمایشکاه بین المللی شیراز
18, آبان

حضور در نمایشکاه بین المللی شیراز

چهاردهمین نمایشگاه کاشی وسرامیک -طراحی داخلی و دکوراسیون  ایران-شیراز از تاریخ 12 الی 15 آبان ماه 94 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی شهر تاریخی شیراز برگزار شد.