تلفن دفتر مرکزی و کارخانه : 9 الی 45643336 -031 و 4 الی 45643531-031                      9134015852(98+)     9128486914,(98+)

فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی
فرصتی مغتنم برای سرمایه گذاری سودآور در صنعت کوارتز
13, مهر

فرصتی مغتنم برای سرمایه گذاری سودآور در صنعت کوارتز

کارگاه های فرآوری سنگ مهندسی

در راستای سیاست تمرکززدایی در جهت بهره مندی هموطنان عزیز سایر استانها از فرصت همکاری، شرکت فلات سنگ آسیا در نظر داردطرح احداث واحدهای فرآوری سنگ مهندسی را معرّفی واز متقاضیان ذیصلاح حمایت مالی و فنّی نماید.

 توضیح: کارگاه فرآوری مکانی است که در آن استادکاران اسلب های سنگ مهندسی را برش داده و بسته به تقاضای مشتری، احجام سنگی همچون صفحات کابینت، انواع میز، فلاور باکس و هر المان سنگی دیگر را ساخته و در محل پروژه نصب میکنند. تأسیس این کارگاهها با حجم سرمایه گذاری پایین و کمک و همیاری شرکت فلات سنگ آسیا، نه تنها برای جوانان این مرز و بوم ایجاد کارآفرینی میکند، بلکه سود آوری مناسبی نیز دارد.

در این راستا شرکت فلات سنگ آسیا به شرح ذیل مساعدت و همکاری می نماید:

  • طراحی و ساخت ماشین آلات مربوطه و واگذاری با قیمت نازل به متقاضیان.

  • ارائه مشاوره مالی و فنی در زمینه احداث و تجهیز کارگاه.

  • برگزاری دوره های آموزشی فرآوری سنگ و کار با ماشین آلات.

  • مشاوره و آموزش در زمینه بازاریابی و فروش و نحوه ورود به بازار.

  • کمک به کاهش سرمایه در گردش کارگاه با فروش اعتباری اسلب سنگ.

  • اعزام تکنسین فنی به محل کارگاه جهت راه اندازی و آموزش.

  • اعمال تخفیف برای اسلبهایی که جهت تجهیز شوروم مورد استفاده قرار میگیرند.

  • درج نام و مشخصات کارگاههای تأیید شده در همین وبسایت.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر وثبت درخواست ، یکی از روشهای ذیل با ما تماس بگیرید:

  • شرکت فلات آسیا، واحد خدمات مشتری :2-03136686440 

 

لطفا فایل توجیه فنی و اقتصادی طرح را از لینک زیر دریافت کنید: