9134015852(98+).9128486914(98+)

فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

پروژه های انجام شده

در پائین به اختصار به تعدادی از پروژه­های داخلی و خارجی  اجرا شده با سطوح Totem Quartz اشاره می­گردد:

 

    1. برج میلاد تهران
    2. مصلی بزرگ تبریز
    3.طرح توسعه فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد
    4.فرودگاه امام خمینی
    5.مترو دوبی
    6.مترو تهران
    7.بزرگترین مرکز خرید دنیا (امارات) Dubai Malls
    8.لابی هتل 7 ستاره برج العرب (امارات)
    9.بیمارستان بصره (عراق)
    10.پروژه Fare land (مالزی)
   11. ترمینال و فرودگاه شماره 1 و 3 دوبی (امارات)

برج میلاد

مترو دوبی

مترو دوبی

فرودگاه امام خمینی